Artikel

Armoede voor 1 miljoen mensen

Zonder nieuw beleid van het demissionaire kabinet neemt het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar toe tot bijna 1 miljoen mensen.

Armoede is echter niet alleen een kwestie van een tekort aan geld, maar manifesteert zich ook in bijvoorbeeld sociale uitsluiting, kansenongelijkheid, onzekerheid en wantrouwen jegens andere mensen en instituties. Het CBS, het Nibud en het SCP werken daarom aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland om te komen tot één centrale maatstaf voor beleid en samenleving. Die maatstaf moet in 2024 gereed zijn.

De diversiteit van indicatoren voor het bepalen van Armoede komt ook naar voren in de Monitor Brede Welvaart en SDG-rapportage 2023. Terwijl 41,7% van de indicatoren wijzen op een positieve ontwikkeling in het bestrijden van de armoede, wijzen 8,3% op een toename van de armoede in Nederland.