Artikel

Biolandbouw groeit amper

De groei van verschillende sectoren in de biologische landbouw stagneert. Voor sommige bioboeren loont hun productie momenteel onvoldoende. De Europese Commissie wil dat in 2030 een kwart van de landbouw biologisch is. Nederland is minder ambitieus met 15 procent. In 2022 was het aandeel biolandbouw 4,4 procent.

Een noodzakelijke voorwaarde voor biolandbouw is schone grond en water. Op verzoek van actiegroep Natuur & Milieu heeft het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden 153 natuur- en recreatiegebieden onderzocht. In 80 procent van de wateren werd landbouwgif gevonden en bij 40 procent werd de milieunorm overschreden. De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde.

Klik op de link hieronder het volledige artikel.