Artikel

€ 37,5 miljard subsidie naar fossiele sector

Om de omvang van de jaarlijkse subsidies naar de fossiele sector duidelijker te maken, is in onderstaande tabel aangegeven

  • wat de omvang van begroting 2023 van de regering is;
  • wat we in Nederland in 2022 hebben verdiend en waarmee de economische groei ten opzichte van 2021 wordt berekend; en
  • wat het kabinet Rutte IV was overeengekomen om in de periode 2023 tot en met 2032 uit te geven om Nederland gereed te maken voor een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire toekomst.

 

 

€ miljard/jaar

€ miljard voor periode 2023 – 2032

Bron:

Subsidies naar fossiele sector

37,5

 

Miliedefensie.nl

 

 

 

 

Uitgaven begroting 2023

395

 

rijksoverheid.nl

Inkomsten begroting 2023

366,4

 

rijksoverheid.nl

Begrotingstekort 2023

28,6

 

rijksoverheid.nl

 

 

 

 

Wat BV Nederland verdiende in 2022

949

 

cbs.nl

 

 

 

 

Klimaatfonds coalitieakkoord Rutte IV

 

35

rijksoverheid.nl

    

Toelichting:

   
    

De jaarlijkse subsidie aan de fossiele sector (€ 37,5 miljard) is kleiner dan het begrotingstekort 2023 (€ 28,6 miljard). Het bruto nationaal inkomen (wat BV Nederlnad verdient) bedraagt € 949 miljard. Het kabinet Rutte IV wilde de komende 10 jaar in totaal € 35 miljard (oftewel gemiddeld € 3,5 miljard per jaar) uitgeven voor een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland.