Artikelen

Klimaatburgemeester

De Rijksoverheid is op zoek naar een nieuwe Klimaatburgemeester 2022 voor Zoetermeer.

De klimaatburgemeester is een inspiratiebron voor de stad, de wijk buurt, de vereniging of collega’s. Hij/zij zet zich als Klimaatburgemeester actief in voor een duurzamer Nederland! Wil jij anderen inspireren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te energie besparen? Wil jij actief bijdragen aan een groener Nederland? 

Geef je nú op als de Klimaatburgemeester 2022 van Zoetermeer én meldt dat bij DuurSamen via info@duursamenzoetermeer.nl zodat we Zoetermeerse kandidaten kunnen ondersteunen. Als DuurSamen zetten we vervolgens de Klimaatburgemeester het hele jaar in de spotlight om anderen te inspireren.

Oktobermaand

Op 8 en 9 oktober laat stichting DuurSamen in samenwerking met plaatselijke duurzame organisaties aan inwoners en ondernemers in de stad zien wat er op het terrein van duurzaamheid in Zoetermeer gebeurt. Inwoners kunnen op zaterdag wandelen of fietsen langs diverse duurzame projecten en activiteiten in de stad. Op zondag kan iedereen terecht in het Forum voor een duurzame markt, met kraampjes, activiteiten en presentaties voor iedereen die zich betrokken voelt bij een duurzame, groene stad. Nu en later.

Op vrijdag 7 oktober organiseren Greenteam Zoetermeer en DuurSamen hun tweede conferentie op het Picasso Lyceum en op maandag 10 oktober wordt in het CKC een lezing over de duurzame waarde van bomen gehouden.

Noteer de data

Iedereen is welkom op 8, 9 en 10 oktober. De conferentie is bedoeld voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. Zodra het hele programma precies bekend is zullen wij dit publiceren in diverse media en op deze website. Toegang is gratis. Soms is aanmelden noodzakelijk.

Meer weten?

klik op de link voor meer informatie, of bezoek de speciale website oktobermaand.duursamenzoetermeer.nl

Optocht Samen op weg

Zaterdag 9 april trok een bonte stoet door het centrum van Zoetermeer om het belang van duurzaamheid aan te geven. Die stoet bestond uit straattheater en 26 Zoetermeerse organisaties en individuele personen met bakfietsen, spandoeken en borden wat een feestelijke indruk maakte. De deelnemers hadden ook een document bij zich, waarin zij de wensen voor een duurzamer Zoetermeer in de komende vier jaar hadden opgesomd. Drie politieke partijen waren aanwezig om dat document in ontvangst te nemen. DuurSamen was organisator van de optocht en verzamelaar van de gezamenlijke wensen.

In de optocht liep een grote diversiteit van organisaties mee, zoals de buurtuinen Zoete Aarde en Hof van Seghwaert, het Voedselbos Geuzegroen, De Fietskoerier Zoetermeer, Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer, Wereldwinkel Zoetermeer, Green Impact Network van jongvolwassenen, Greenteam Zoetermeer van middelbare scholieren, Imkerij de Honingpot, Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer, Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen, kringloopwinkel Pelgrimshoeve, Cooking for Life voor plantaardig koken, Van Oppen Advies voor verduurzaming van huizen.

Klik afbeelding voor informatie of op de link voor een impressie van de dag!

Samenwerking!

DuurSamen wil mét duurzame organisaties de samenwerking met de gemeente Zoetermeer verdiepen. Met het accent niet alleen op ‘samen’ maar ook op ‘werken’. Duursamen biedt een netwerk, een platform en activiteiten aan en vraagt van de gemeente gezamenlijke communicatie over duurzaamheid in het Stadsnieuws, tweemaal per jaar een duurzame zaterdagmarkt, Rekenkamer-onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid en voortzetting van de ondersteuningssubsidie. Samen met de gemeente wil DuurSamen jaarlijks een inspirerende bijeenkomst over duurzaamheid, te beginnen met een Stadsgesprek in de tweede helft van 2022, en het opnieuw opstarten van het Natuur, Milieu en Educatie-overleg. Daarmee wordt zowel de bewustwording over duurzaamheid als de gewenste gedragsverandering in Zoetermeer bevorderd.

Klik afbeelding voor informatie over de samenwerking of op de link voor het inspreken van Kees van der Riet over een Duurzamer Zoetermeer.

Harry Go Vert!

Harry Go Vert gaat de eco-scores van een product zichtbaar maken.

Hoi! Wij zijn Harry Go Vert. Een startup op vrijwillige basis, bestaande uit twintig enthousiastelingen tussen de 20 en 30 jaar. Wij geloven dat het individu een verschil kan maken voor een duurzame wereld. Maar kiezen voor duurzaam, dat kan nog best lastig zijn. En daarom willen wij de duurzame keuze eenvoudiger maken.

Hoe we dit willen doen? Door een app te ontwikkelen waarmee jij inzicht hebt in de eco-scores van een product. Bijvoorbeeld: waar komt dit product vandaan? Hoeveel grond en water is gebruikt? Maar ook: wat is een duurzamer alternatief? Wij geven antwoorden op deze vragen. Scannen, checken, weten. Zo willen we jouw ervaring in de supermarkt leuker en duurzamer maken.

Ook staat Harry Go Vert voor kennisdeling. We willen een community creëren rondom duurzaamheid met blogs, lezingen, debatten en evenementen. Waar we leren en inspireren. Van én voor elkaar.

Het streefbedrag om onze duurzame missie waar te maken is 2500 euro. We willen 500 euro inzetten om de applicatie te realiseren. 450 euro investeren we in het oprichten van de stichting Harry Go Vert. Het overige bedrag investeren we in de naamsbekendheid en promotie van Harry Go Vert. Zo bouwen we ons merk en een duurzame community.

Doe je met ons mee…?

Klik hiernaast voor de promo op YouTube!

Luchtwaliteit!

Wie weet nog wat in de lucht zit!

Vooral door Rotterdam zitten Zoetermeerders met fijnstof

Klik afbeelding voor het volledige artikel in get Algemeen Dagblad.

Voedselbomen adopteren!

Adopteer een boom!

Voor het voedselbos Geuzegroen in de Nieuwe Driemanspolder kun je jonge bomen adopteren. Daarmee help je de financiering en de totstandkoming van het voedselbos, groeit er een band tussen (jonge) bomenplanters en het groene voedselbos en wordt er een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Zoetermeer.

Klik afbeelding voor informatie over Voedselbos Geuzelgroen.

Rookalarm!

Houtrook is ongezond!

Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Klik afbeelding voor informatie op het RIVM.

In gesprek blijven met de samenleving

Een duurzamer Zoetermeer maakt in gesprek blijven met de samenleving noodzakelijk.

DuurSamen heeft als doel onderkoepelend te werken, met gezamenlijke inspanning op een gericht doel en thema. Dit houdt in dat DuurSamen actief met verschillende partijen om de tafel gaat zitten en het gezamenlijk doel en de thema’s voor de komende jaren formuleert. Hierbij is het van belang dat elke organisatie werkt vanuit zijn eigen kracht en activiteiten en DuurSamen enkel fungeert als stroomlijning en verbinding van deze.

Dammen is een ingewikkeld spel. Om te winnen moet je nadenken over zo veel mogelijk volgende zetten en tegenzetten. Je dient na te denken over verschillende scenario’s, over doelmatig damstenen verplaatsen om je doel te bereiken, over de ‘enen’ en ‘nullen’. Computerprogramma’s kunnen tegenwoordig dergelijke ingewikkelde probleem aanpakken én oplossen. Schaken is ingewikkelder dan dammen. Door de verschillende soorten stukken neemt het aantal scenario’s toe; er zijn meer ‘enen’ en ‘nullen’ nodig. Maar het probleem is niet meer dan ingewikkeld, want het aantal scenario’s is eindig, dus oplosbaar.

Klik afbeelding voor het volledige artikel

Noa in het nieuws!

Noa stond afgelopen weken in de schijnwerpers!

Met groot artikel afgelopen week in het Algemeen Dagblad vertelt zij over haar motivatie, haar ervaringen en ambities voor de toekomst!

Klik afbeelding voor het volledige artikel!