Beleidsplan DuurSamen

Beleidsplan DuurSamen 2020/2021

De stichting heeft ten doel het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als basis.

Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
individuele personen) zowel lokaal, nationaal als internationaal. Zij zijn partners van de stichting.
Het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid wil de stichting realiseren door de volgende activiteiten:
• het organiseren van en attenderen op netwerkbijeenkomsten;
• het organiseren van en attenderen op themabijeenkomsten;
• het opzetten en inrichten van een communicatieprogramma via bladen en social media;
• het opzetten en inrichten van een informatiepunt in het StadsForum.
De stichting stelt jaarprogramma’s op, waarin zowel de beoogde, actuele als gerealiseerde activiteiten staan. Op die wijze maakt de stichting
inzichtelijk waar het bestuur zich op dat moment voor inzet.
Voor elk jaarprogramma worden de geraamde, toegezegde en gerealiseerde inkomsten weergegeven. De inkomsten hebben betrekking op
subsidies, bijdragen van mee-organiserende partners of deelnemers en donaties.

Voortgang jaarprogramma DuurSamen Zoetermeer 2020

Beoogde

activiteiten en prestaties

 

Actuele

Gerealiseerde

3 netwerkbijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       ‘Ontzorgen inwoners bij verduurzaming woningen’

2.       DuurSamen en partners, 5 februari 2020

3.       Waterbeheerplan

4.       Biodiversiteit

5.       Duurzaamheidsmarkt, 28 maart 2020

6.       Profielwerkstukken Duurzaamheid Voortgezet Onderwijs

7.       Scholen en SDG’s

8.       Video-conferenties Duurzaamheid en corona, 22 juni

9.       Duurzaamheidsmarkt, 10 oktober

10.   DuurSamen en partners, 4e kwartaal

 

1.       Loopt nog

2.       Gerealiseerd

3.       Vertraagd door coronacrisis

4.       Vertraagd door coronacrisis

5.       Afgelast vanwege corona-maatregelen

6.       Vertraagd door coronacrisis

7.       Loopt nog

8.       Loopt nog

9.       In voorbereiding

10.   In voorbereiding

3 themabijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

1.       Warmtevisie en Burgerparticipatie

2.       Groene Entree

3.       Duurzaamheid en corona, milieu

4.       Duurzaamheid en corona, micro-kredieten

5.       Duurzaamheid en voedselsysteem, Herman Wijffels

6.       Duurzame Zoetermeers Voedselketen, Hans Haring-lezing

1.       Vertraagd door corona-maatregelen

2.       Niet gerealiseerd

3.       In voorbereiding

4.       In voorbereiding

5.       In voorbereiding

6.       In voorbereiding

Bedrijfsvoering

 

Inrichting en gebruik Microsoft Office 365

Continue activiteit

 

Communicatie

 

·         Inrichting en gebruik www.duursamenzoetermeer.nl

·         Onderzoek haalbaarheid Duurzaamheidspagina’s in Streekblad op basis van gepubliceerde artikelen

 

Continue activiteit

Loopt nog

Inkomsten 2020

 

Geraamd

Toegezegd

Gerealiseerd

Subsidie

Gemeente Zoetermeer

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Subsidie

Fonds 1818

€ 1.855

 

 

Subsidie

RABO-bank

€ 1.000

 

 

Subsidie

LIDL

€ 1.000

 

 

Bijdragen

Mede-organisator:

Forum Zoetermeer

€ 625

 

 

Bijdragen

Deelnemers

€ 0

 

 

Donaties

 

€ 0

 

 

Opzet jaarprogramma DuurSamen Zoetermeer 2021

Voorgenomen

activiteiten en prestaties

 

Gepland Gerealiseerd

3 netwerkbijeenkomsten

 

 

 

1.       Duurzame Zoetermeerse Voedselketen

2.       ….

3.       ….

 

3 themabijeenkomsten

 

 

 

 

a.       Themabijeenkomst landelijke Verkiezingen, februari

b.       ‘Normal is over’, film,

c.         Thema Internationale component/Jinotega

d.       Hans Haring-lezing, 10 oktober 2021

a.

b.

c.

d.

 

 

Bedrijfsvoering

 

Gebruik en beheer Microsoft Office 365

 

 

Communicatie

 

·         Gebruik en beheer www.duursamenzoetermeer.nl

 

 

 

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

2 + 12 =