Beleidsplan DuurSamen

Beleidsplan DuurSamen 2021

Beleidsplan Stichting Duursamen Zoetermeer

 

Doelstelling en activiteiten

De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij de inwoners van Zoetermeer vergroten. Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.  Voor 2021 richt de stichting zich op de volgende thema’s en duurzame ontwikkelingsdoelen:

Duurzame Voedselcyclus:

 • Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • Duurzame consumptie en productie
 • Energietransitie:
  • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 • Luchtkwaliteit:
  • Aanpak klimaatverandering:
 • Biodiversiteit:
  • Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 • Mondiale bewustwording:
  • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

Voor 2021 heeft de stichting de volgende activiteiten gepland:

Datum: Onderwerp: Door: Opmerkingen:
27 maart

Oprichting Green Team

Zoetermeer

Green Team Zoetermeer

Middelbare scholen

DuurSamen

Afgerond

 

2 mei

Duurzaamheidsmaand Forum

 

Forum

Netwerken van DuurSamen

Deels afgelast vanwege

Coronamaatregelen

 

Medio mei

Bijeenkomst: Waterbeheer DuurSamen

 

Gemeente

Netwerk NME

Forum

Waterschappen

Uitgesteld. Mogelijk een

themabijeenkomst in tweede helft

dit jaar: 18 november

15 mei Duurzaamheidsmarkt

Forum

DuurSamen

Netwerken van

DuurSamen

Deels afgelast, mogelijk digitale

presentatie van activiteiten

Voedselkaravaan

24 juni

Bijeenkomst over te kiezen

Themabijeenkomsten

gemeenteraadsverkiezingen

en inrichting bijeenkomsten:

Duurzame energie, Gezonde,

duurzame voeding,

Biodiversiteit, Waterbeheer,

Mondiale bewustwording

DuurSamen en Forum

Uitnodigingen naar

– Politieke partijen

– NME-partners

– Voedselkaravaanpartners

– Duurzame

Energiepartners

 

Medio juni

Netwerk maatschappelijke

organisaties

DuurSamen

Forum

1, 2 of 7 juni Borrel Netwerk Zoetermeer

Netwerk Zoetermeer

De Voedselkaravaan

Vertrekt

Duursamen

23 september

Themabijeenkomst

Gemeenteraadsverkiezingen:

Optie thema Biodiversiteit

DuurSamen

Politieke partijen

Netwerk NME

Forum

Bestuurders

Waterschappen

11 oktober

Hans Haring-lezing:

Herman Wijffels

De Voedselkaravaan

Vertrekt

Duursamen

21 oktober

Themabijeenkomst

Gemeenteraadsverkiezingen:

Optie thema Voeding

DuurSamen

Politieke partijen

De Voedselkaravaan

Vertrekt

Forum

9 oktober Duurzaamheidsmarkt

10 Forum

DuurSamen

Thema-netwerken

4 oktober Conferentie Green Team Green Team

Forum

DuurSamen

18 november

Themabijeenkomst

Gemeenteraadsverkiezingen

DuurSamen

Politieke partijen

 

Specifieke doelgroepen die DuurSamen dit jaar ondersteunt zijn Green Team Zoetermeer, een netwerk

van middelbare scholieren in Zoetermeer, en Green Impact Network, een netwerk van jongvolwassenen

tussen 18 en 35 jaar.

Verwerving van inkomsten

De stichting verwerft haar inkomsten door middel van subsidies (overheden en fondsen) en donaties.

Indien er sprake is van activiteiten met partners van DuurSamen Zoetermeer wordt van hen (zo mogelijk)

een bijdrage gevraagd bij het organiseren en houden van de activiteiten.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit niet bestede gelden, omdat activiteiten (nog) niet hebben

plaats gevonden (bijvoorbeeld door coronamaatregelen). Vooralsnog vindt er een reservering van gelden

plaats voor activiteiten in toekomstige jaren.

Beloningsbeleid van de stichting

De bestuurders van de stichting DuurSamen Zoetermeer zijn vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen

voor hun werkzaamheden. Eventuele kosten voor de uitoefening van hun functie worden wel vergoed

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

14 + 11 =