Speciale Evenementen

Speciale Evenementen

Dag van de Architectuur/Monumentendag

Datum: 12 september 2020
Tijd: 9:30 – 12:00 uur

Aanmelden via

Locatie: Zoetermeer
Organisatie: Architectuurpunt Zoetermeer
Toegang: gratis

DAG VAN DE ARCHITECTUUR 12 september 2020 Zoetermeer SAVE the DATE De Dag van de Architectuur Zoetermeer vindt in 2020 plaats op 12 september. De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de gebouwde omgeving.

In verband met de coronamaatregelen zoeken wij naar een passende invulling van de Dag van de Architectuur. Dat doen wij samen met Open Monumentendag. In dit weekend staan nu zowel de nieuwe als oude bijzondere gebouwen in de schijnwerpers!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt de Gemma Smid Architectuurprijs 2020 uitgereikt.

Meer informatie over het programma volgt.

Normaal vindt de Dag van de Architectuur plaats in juni. Door de coronamaatregelen is besloten deze dag naar september te verplaatsen, naar het weekend van Open Monumentendag.

Duurzaamheid in coronatijden

Vooraankondiging

Datum: september 2020
Tijd: nader te bepalen

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl 

Locatie: Forum Zoetermeer
Organisatie: Stichting Duursamen i.s.m. verschillende partners
Toegang: gratis

  • Duurzaam milieu; verhalen en feiten
  • Genieten van de kwaliteiten van je eigen stad

DuurSamen en het Forum organiseren met andere partners een bijeenkomst over positieve ervaringen tijdens de coronaperiode, de lockdown.

Wat is er precies gebeurd, wat kunnen we ervan leren, hoe kunnen we de leereffecten ‘vasthouden’?

Lezing Herman Wijffels over

Het duurzame voedselsysteem

Datum: 30 september 2020
Tijd: 19:30 – 21:00 uur

Aanmelden via: dit formulier

Locatie: Nicolaaskerk

Dorpstraat 24 Zoetermeer
Organisatie: Stichting Duursamen en Forum Zoetermeer
Toegang: gratis

Op woensdagavond 30 september geeft Herman Wijffels een lezing naar aanleiding van het boek “De Gulden Snede”. In dat boek wordt Herman Wijffels geïnterviewd door Wilma de Rek over een economie die werkt voor mens en aarde. Hij gaat daarbij dieper in op het voedselsysteem.

Herman Wijffels wordt wel omschreven als de beste premier die Nederland nooit heeft gehad. Via functies bij de Rabobank, de SER, de Wereldbank en de Universiteit Utrecht heeft de boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen die heldere visie ontwikkeld over Duurzaamheid, die hij graag met een ieder wil delen die daar belangstelling voor heeft.

 Bij het houden van deze evenementen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen en wordt gebruik gemaakt van live-streamen om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen.

Duurzaamheidsmarkt najaar 2020

Datum: 10 oktober 2020
Tijd: ’s middags

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl 

Locatie: Forum Zoetermeer
Organisatie: Stichting Duursamen en Forum
Toegang: Gratis 

Op zaterdag 10 oktober organiseren DuurSamen en het Forum de tweede duurzaamheidsmarkt. Organisaties (met name) uit Zoetermeer die actief zijn op het terrein van duurzaamheid worden in de gelegenheid gesteld om zich te manifesteren door middel van een lezing, een workshop of een kraampje.

Tijdens deze markt wordt ook de Hans Haring-lezing 2020 over de Zoetermeerse duurzame voedselketen gehouden.

 Bij het houden van deze evenementen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen en wordt gebruik gemaakt van live-streamen om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen.

De Zoetermeerse duurzame voedselketen

Datum: 10 oktober 2020
Tijd: 

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl 

Locatie: Forum Zoetermeer
Organisatie: Stichting Duursamen, het Forum en organisaties die actief zijn in de voedselketen.

Toegang: gratis

 

In de Hans Haring-lezing 2020 op 10 oktober a.s. staat de lokale/regionale duurzame voedselketen centraal. Wat zou daarbij een uitgangspunt kunnen zijn? Hoe kijken de verschillende organisaties tegen hun huidige situatie aan? Wat willen ze verbeterd zien? Hoe kunnen we gezamenlijk die keten versterken?

 Doel van de lezing is om de bewustwording over die keten te bevorderen enerzijds én organisaties en inwoners op dit onderwerp met elkaar te verbinden anderzijds.

Bij het houden van deze evenementen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen en wordt gebruik gemaakt van live-streamen om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen..

Ontzorgen van inwoners bij verduurzaming van woningen

Vooraankondiging

Datum: Najaar 2020
Tijd: 

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl

Locatie: zal later bekend worden gemaakt
Organisatie: Stichting Duurrsamen i.s.m. andere organisaties
Toegang: gratis
Reserveren is gewenst

Stichting DuurSamen heeft, naar aanleiding van de motie “Ontzorgen van inwoners bij verduurzaming van woningen”, het initiatief genomen om met verschillende organisaties de voorgestelde energietransitie vorm te geven, zodat de beoogde verduurzaming op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

Warmtevisie en burgerparticipatie

Vooraankondiging

Datum: Najaar 2020
Tijd: onbekend

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl

Locatie: zal later bekend worden gemaakt
Organisatie: DEZo, Stichting Duursamen en gemeente
Toegang: gratis
Reserveren is gewenst.

In samenwerking organiseren DuurSamen, DEZo en gemeente een bijeenkomst over de opzet en uitwerking van de warmtevisie van de gemeentelijke overheid en de rol en positie hierin van initiatieven van burgerinitiatieven, zoals DEZo, wijkorganisaties en inwoners.

 Het doel van deze bijeenkomst is om de Zoetermeerse samenleving voor te bereiden op de warmtevisie als onderdeel van Regionale Energie Strategie, die de komende jaren in Zoetermeer wordt uitgerold; met name de rol die inwoners hebben in het gehele proces. Burgerparticipatie is niet reageren op stukken doe al voor 90% klaar zijn, maar meepraten vanaf het begin.

Bij het houden van deze evenementen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen en wordt gebruik gemaakt van live-streamen om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen..

Duurzaamheid en corona

Vooraankondiging

Datum: november 2020
Tijd: 

Aanmelden via: info@duursamenzoetermeer.nl

Locatie: zal later bekend worden gemaakt
Organisatie: Stichting Duursamen, forum en verschillende organisaties.

Toegang: Gratis
Reserveren is gewenst.

 

Kunnen micro-kredieten flexwerkers, zzp’ers en startende ondernemers helpen een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt?

De economische effecten van de coronacrisis raken met name de meer kwetsbaren op de arbeidsmarkt het hardst. Hoe kunnen zij geholpen worden? Wat is daar lokaal voor nodig?

Bij het houden van deze evenementen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen en wordt gebruik gemaakt van live-streamen om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen.

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

2 + 3 =