FAQ DuurSamen

Op deze pagina staat op, alfabetische volgorde, uitleg over onderwerpen die vaak aan de orde komen met betrekking tot duurzaamheid in Zoetermeer.

Bewustwording is het proces om hetgeen in de wereld (ten aanzien van Duurzaamheid) gebeurt waar te nemen en dat te verwerken.

Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulpbronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen. (Bruntland Commissie).

 De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Stichting DuurSamen Zoetermeer richt zich vanuit zijn visie en missie op die onderwerpen cq behoeften, die in Zoetermeer de meeste aandacht aandacht krijgen. Momenteel (juni 2020) hebben die onderwerpen betrekking op de volgende SDG’s:

  1. Goede gezondheid en welzijn
  2. Betaalbare en duurzame energie
  3. Duurzame steden en gemeenschappen
  4. Verantwoorde consumptie en productie
  5. Partnerschap om doelen te bereiken

Organisaties en/of individuen bij elkaar brengen (om de bewustwording ten aanzien van Duurzaamheid te vergroten).

Groen Erfgoed Website e-mailadres
1 Zoete Aarde www.zoeteaarde.nl info@zoeteaarde.nl
2 Hof van Seghwaert www.hofvanseghwaert.nl info@hofvanseghwaert.nl
3 Voedselbuurtbos voedselbuurtbos info@mobileorchards.com 
4 Bij Mei www.bij-mei.nl info@bij-mei.nl 
Stadsboerderijen Website e-mailadres
5 De Balijhoeve De Balijhoeve balijhoeve@zoetermeer.nl
6 Het Buitenbeest Het Buitenbeest buitenbeest@zoetermeer.nl
7 De Weidemolen De Weidemolen weidemolen@zoetermeer.nl
School- en wijktuinen Website
8 Schooltuin De Weidemolen (Oosterheem) Schooltuin De Weidemolen
9 Wijktuin Broekweg Wijktuin Broekweg
10 Wijktuin Noordhove Wijktuin Noordhove
11 Wijktuin Rokkeveen Wijktuin Rokkeveen
12 Schooltuin Het Buitenbeest (Meerzicht) Het Buitenbeest
13 Wijktuin Zegwaartseweg Wijktuin Zegwaartseweg

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

6 + 15 =