Artikel

Nieuwe KNMI-scenario’s: grote gevolgen door veranderend klimaat

Nederlandse zomers zullen droger worden en de winters natter, als gevolg van de wereldwijde opwarming door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Het KNMI maakte vier verschillende toekomstpaden, die duidelijk maken hoe het Nederlandse klimaat in de toekomst verder verandert, afhankelijk van de mate waarin de mensheid broeikasgassen blijft uitstoten. In alle scenario’s stijgen de temperatuur en de zeespiegel.

Al in de komende jaren zijn aanvullende besluiten nodig om Nederland beter voor te bereiden op klimaatverandering, later deze eeuw. 

“Om toekomstige schade en ellende te voorkomen, pleiten we ervoor om zowel voor waterbeheer als voor ruimtelijke keuzes, voor bijvoorbeeld woningbouw, uit te gaan van de bovenkant van de klimaatscenario’s, en 2100 als zichtjaar aan te houden”, stelt de Unie van Waterschappen.

Minister Harbers zegt dat veel dijken nu al versterkt worden met oog op de situatie in 2050. Volgens hem moet er ook verder vooruitgekeken worden. We hebben nu al informatie in handen om te kijken wat we voor de tweede helft van deze eeuw moeten voorbereiden en voor de periode daarna.” Hij erkent dat dit veel geld gaat kosten. “Maar niks doen, kost nog veel meer.”

De gemiddelde temperatuur, die in 1900 gemiddeld bijna 9 graden bedroeg (met extremen van 7,9 en 9,8 graden), zal in het slechtste (rode) scenario oplopen naar 14,9 graden (met extremen van 13,9 en 16 graden)

De gemiddelde temperatuur, die in 1900 gemiddeld bijna 9 graden bedroeg (met extremen van 7,9 en 9,8 graden), zal in het slechtste (rode) scenario oplopen naar 14,9 graden (met extremen van 13,9 en 16 graden)