Nieuws

Lezing Hans Haring

Hanneke Muilwijk houdt een korte lezing over de mogelijkheden om in de regio Zoetermeer ons dagelijks voedsel duurzamer te maken. Zij doet dat door consumenten én de gehele keten in het voedselbeleid centraal te stellen.

Daarna wordt aan leden van het forum gevraagd te reageren op de suggesties van het PBL. De leden van het forum zijn Zoetermeerse organisaties, die gericht zijn op één schakel in de voedselketen tussen grondbeheer en afvalverwerking. Welke organisaties dat zijn, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Ten slotte wordt aan wethouder Jakobien Groeneveld gevraagd om haar reactie te geven op de geuite suggesties. Tevens zal zij ingaan op de wenselijkheid van een netwerk om in Zoetermeer gezamenlijk de voedselketen te verduurzamen.

Ward Meijroos zal de bijeenkomst leiden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum: 10 oktober 2020

Duur: 12:00 – 13:30 uur

Locatie: Raadszaal in Stadhuis-Forum, Frankrijklaan 6, 2711 CX Zoetermeer

Vanwege coronamaatregelen kan deze bijeenkomst ook via livestream worden gevolgd.

 Inspiratie opdoen over dit thema? Kijk en luister naar Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij de Rabobank.