11 oktober 2021

Lezing Herman Wijffels

Ook in Zoetermeer kan voedsel duurzamer

Hans Haring-lezing 2021
Herman Wijffels komt op maandagavond 11 oktober om 19:30 uur in de Nicolaaskerk in de Dorpsstraat een lezing geven over een meer duurzame voedselketen. Daarbij zal hij ook zijn kennis delen over de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Vorig jaar ging de lezing vanwege de coronamaatregelen op het laatste moment niet door. Nu hopelijk wel. De lezing kan in de Nicolaaskerk worden bijgewoond of via livestream gevolgd. Geïnteresseerden kunnen zich voor beide mogelijkheden opgeven via een mail naar info@duursamenzoetermeer.nl.

Duurzaam voedsel

Voedsel is onmisbaar, dus alle stappen tot aan ons bord ook! Een duurzamer voedselsysteem gaat ons daarom allemaal aan; iedereen heeft te maken met voedsel en heeft daarmee ook invloed op de voedselketen. Om uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen wordt al snel gekeken naar de boeren. Vandaar dat zij nog steeds zo heftig protesteren tegen het landbouwbeleid. Minder uitstoot van broeikasgassen, verhogen van biodiversiteit en verduurzaming kan echter ook worden bereikt door de hele voedselketen als uitgangspunt te nemen: van het verwerken van voedsel, het vervoeren ervan, de verkoop, aankoop en consumptie van voedsel tot en met het recyclen van afval. Indien het hele voedselsysteem als uitgangspunt wordt genomen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. Zo kunnen ook voedingsmiddelenindustrie, vervoerders, supermarkten, restaurants, consumenten en gemeenten bijdragen aan verduurzaming. Door duurzamer te eten kunnen consumenten de boeren ondersteunen in het gebruik van duurzamere productiemethoden. Waar staan we nu en welke stappen kunnen we in Zoetermeer nemen om te komen tot een duurzamer voedselsysteem?

Herman Wijffels

Van Herman Wijffels wordt gezegd dat hij de beste premier van Nederland was, die Nederland nooit heeft gehad. In werkelijkheid is Herman Wijffels een boerenzoon en was hij directeur van de Rabobank, voorzitter van de SER, werkte hij bij de Wereldbank in Washington, was hij informateur voor het kabinet Balkenende IV en hoogleraar Duurzaamheid in Utrecht.

Nu wil hij graag zijn kennis en visie delen met iedereen die daarin is geïnteresseerd.

Hans Haring-lezing
Stichting DuurSamen