Artikel

Planetaire grenzen worden overschreden

De grens van het aardse ecosysteem, dat de buitenkant vormt van het DONUT-model, is uitgewerkt in negen te onderscheiden grenzen: de opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit, de stikstofkringloop/fosforkringloop, het gat in de ozonlaag, oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik, chemische verontreiniging en deeltjes in de atmosfeer.

Van die negen grenzen worden er volgens wetenschappelijke onderzoekers zes overschreden en daarom waarschuwen ze dat de aarde ‘ruim buiten de veilige ruimte voor de mensheid’ is terechtgekomen.

Het rapport van die onderzoekers dat in september 2023 is verschenen, is een vervolg van eerdere onderzoeken. Het eerste rapport is de “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome dat in 1972 verscheen.

Klik op de link hieronder het volledige artikel.