Debat Provinciale Staten-verkiezingen

Plaats De Kapelaan
Nicolaasplein 2
2712 AB  Zoetermeer
Datum woensdag 13 maart 2019
Aanvang 19:30 uur
Sluiting 22:00 uur
Aanmelding vrije inloop

“Wat is de ondersteunende rol van de provincie de komende vier jaar om de energietransitie in Zoetermeer te bevorderen?”

Stichting DuurSamen Zoetermeer en Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer organiseren een debat tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die aan de provinciale verkiezingen van Zuid Holland op 20 maart a.s. meedoen. Bijzonder aspect is dat op 13 maart het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het gesloten klimaatakkoord bekend maakt.

De volgende politieke partijen zijn uitgenodigd: CDA, Christen Unie, Code Oranje, Denk, D66, Forum voor Democratie, Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SGP, SP, VVD en 50Plus.

 

Programma:

Tijdstip Onderwerp
19:30 uur Opening door Gemma Smid (DuurSamen) en Rens Schipper (DEZo)
19:40 uur Aanvang van het debat
19:45 uur Iedere partij krijgt 5 minuten om hun partijstandpunt met betrekking tot duurzame energietransitie toe te lichten
20:15 uur Aan de hand van prikkelende stellingen en de bevindingen van het Planbureau voor de Leefomgeving worden de politieke partijen ondervraagd.
22:00 uur Sluiting door Gemma Smid

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Kees van der Riet

Stichting DuurSamen Zoetermeer

info@duursamenzoetermeer.nl

Rens Schipper

Voorzitter Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo)

rens.schipper@dezo.eu