Duurzaamheidsagenda

Nederland in 2050 CO2-neutraal

 • VVD wil dat Nederland in 2050 CO2 -neutraal is. Daar komen flinke veranderingen bij kijken die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en voor een fijne en leefbare stad, maar het moet wel gebeuren op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit slim aan te pakken, kunnen we ons leven blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om in te wonen. Meer doen met minder is het uitgangspunt, we gaan niet inleveren op comfort. 
 • We zetten in op het halen van de duurzaamheidsdoelen van de Rijksoverheid. Waar het kan zetten we extra stappen, maar we jagen inwoners niet onnodig op kosten om ‘koploper’ te zijn. Verduurzaming is een marathon, geen sprint.  
 • De gemeente moet zich focussen op het informeren en faciliteren van inwoners. Er komt per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen, zodat bijvoorbeeld helder is wanneer het beste moment is om de oude CV-ketel te vervangen door een warmtepomp of hoe je je huis het beste kan isoleren.
 • De beste manier om te verduurzamen is door de isolatie van huizen te verbeteren. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door afspraken te maken met woningcorporaties en verhuurders.
 • De gemeente ondersteunt VVE’s (Verenigingen van Eigenaars) bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. 
 • (Sociale) huurders moeten een lening gekoppeld aan de woning kunnen krijgen (object gebonden financieringen) om ook te kunnen investeren in hun huis. Bij een verhuizing gaat de lening door naar de volgende huurder die dan weer baat heeft van de investeringen. 
 • We willen dat de gemeente flexibel is in het toelaten van nieuwe concepten, zodat innovatie optimaal kan worden benut bij het verduurzamen van de stad. 
 • Nieuwe woningen bouwen we zonder gasaansluiting. Voor bestaande woningen ligt er een goed onderhouden netwerk van gasleidingen. Dit geeft in de nabije toekomst mogelijk kansen met betrekking tot groen gas of waterstof. Duurzaam verwarmen van een huis zonder dat (direct) een hoog isolatieniveau nodig is hierdoor ook mogelijk. 
 • Er komen steeds meer initiatieven rondom warmtenetten van de grond. We willen dat de gemeente scherp blijft en aansluit op initiatieven die voor Zoetermeerders (financieel) gunstig zijn. 
 • Zoetermeer is een dichtbevolkte stad waar uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er geen ruimte is voor windmolens. We zijn daarom tegen windmolens in Zoetermeer. 
 • We stimuleren het gebruik van daken voor zonnepanelen en ‘groendaken’. Op die manier voorkomen we hittestress, besparen we energie en verbeteren we de biodiversiteit in de stad.