Verkiezingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De duurzaamheidsagenda van het CDA is bij ons onbekend.

Willen we de wereld leefbaar en duurzaam houden voor onszelf en onze kinderen, dan zullen we er een schepje bovenop moeten doen. Duurzaamheid is een zorg van iedereen. Veel mensen zetten zich daar al voor in, maar niet alle Zoetermeerders hebben het geld om zonnepanelen op het dak te leggen of de muren te isoleren. Daarom willen wij een Duurzaamheidsfonds waarmee zonnepanelen, windenergie en isolatie voor onze inwoners betaalbaar is.

 Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda Energie, Klimaat en Milieu van de ChristenUnie / SGP is bij ons bekend.

De rol van de (lokale)overheid, Energie, Duurzame innovatie, Van hebben naar delen, Groen en Biodiversiteit, Duurzaam vervoer, en afvalinzameling zijn onderdelen van de duurzaamheidagenda van de CU | SGP Zoetermeer.

De volledige agenda is op onze website terug te vinden via de link rechts. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van D66 is bij ons bekend.

Als de opwarming en uitputting van de aarde op de huidige voet doorgaat, zijn de gevolgen ingrijpend. Wij willen doen wat in ons vermogen ligt om dat te voorkomen. Wij vinden dat je, ook als gemeente in Nederland, verantwoordelijkheid moet nemen en in actie moet komen. Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie, beperken we de uitstoot van kooldioxide, verminderen we restafval, en nemen we maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen.

Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

Deze partij doet niet mee aan de verkiezingen.

De duurzaamheidsagenda van GOED Zoetermeer is bij ons onbekend.

De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen op het gebied van milieuverbetering, duurzaamheid en energietransitie. Dat betreft ook lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval. Inwoners moeten een eigen afweging kunnen maken of ze bron- of nascheiding van afval willen én of ze daaraan ook financieel willen bijdragen.

De uitkomst van het Referendum is voor GOED de basis voor het verder uitwerken of aanpassen van het gemeentelijk afvalbeleid. Directe peiling van inwoners(gedrags)voorkeuren bij de afvalvraagstukken is noodzakelijk en niet alleen bij het referendum.

Voor de bijdragen aan de algemene energietransitie (w.o. de beperking aardgasgebruik) is regionale afstemming nodig.

 Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda ‘Samen tegen de klimaatcrisis’ van Groen Links is bij ons bekend.

De verschillende duurzame energievormen, innovatie, toekomstbestendigheid elektriciteitsnetwerk, RES, de A-12, openbaar groen zijn onder andere onderdelen van de duurzaamheidagenda van de Groen Links Zoetermeer.

De volledige agenda is onze website terug te vinden via de link rechts. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van Forum van Democratie is bij ons bekend.

Forum voor Democratie is tegen de klimaatgekte en de onbetaalbare energietransitie. FvD wil geen inefficiënte windturbines die het landschap verpesten en vogels doodt en hun leefgebied ontneemt.

Wij zijn groot voorstander van meer bomen, hagen en struiken wat de biodiversiteit ten goede komt.  Ook boeren met hun land dragen hieraan bij.

Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van Lijst Hilbrand Nawijn is bij ons bekend.

Voor de duurzaamheidsagenda en het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

 

De duurzaamheidsagenda van PDvZ is bij ons bekend.

Voor de duurzaamheidsagenda en het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van de PvdA is bij ons bekend.

De energietransitie, groen, afvalbeleid en het referendum zijn onderdelen van de duurzaamheidagenda van de PvdA Zoetermeer.

De volledige agenda is onze website terug te vinden via de link rechts. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van de Partij voor de Vrijheid is bij ons bekend.

Wat de PVV betreft is het goed om te streven naar rendabele en echt innovatieve oplossingen om ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie te behouden. Rendabiliteit staat daarbij centraal. De PVV is van mening dat we na dienen te denken hoe we middels nieuwe technologieën economische vooruitgang kunnen boeken. Te vaak betekend duurzaamheid echter dat zaken vooral heel duur worden. Burgers en ondernemers worden jaarlijks op allerlei manieren voor grote bedragen belast om inefficiënt klimaatbeleid te bekostigen. Dat is wat de PVV betreft geen goede zaak.

Écht duurzame en rendabele ontwikkelingen zien wij graag tegemoet, maar ontwikkelingen zoals windturbines zijn wij op tegen. Windturbines veroorzaken overlast, brengen schade toe aan het landschap, en draaien op subsidie. Wat de PVV betreft komt er dan ook geen enkele windturbine bij in onze stad.

Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda Duurzaamheid en Groen van de SP is bij ons bekend.

Het is goed wonen in een groene stad waar duurzaamheid voorop staat. Verduurzaming is iets waar we niet meer onderuit kunnen en waar we als gemeente juist een hoop kunnen bereiken. Daarom zal er de komende vier jaar veel meer aandacht uit gaan naar verduurzaming van de stad.

De volledige duurzaamheidsagenda is op onze website terug te vinden via de link rechts. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van de VVD is bij ons bekend.

De VVD Zoetermeer heeft verschillend standpunten opgenomen in de duurzaamheidagenda.

De volledige agenda is op onze website terug te vinden via de link links Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

De duurzaamheidsagenda van Zoetermeer Vooruit is bij ons bekend.

Het afvalbeleid, windmolens, Tegel voor plant, open parkeerplaatsen, groene energie, groen, regenton en straatverlichting zijn onderdelen van de duurzaamheidagenda van de Zoetermeer Vooruit

De visie op duurzaamheid is op onze website terug te vinden via de link rechts. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.

 

De duurzaamheidsagenda van de Zó! Zoetermeer is bij ons bekend.

De energiebesparing, klimaattransitie, leefbaarheid, groen, afvalbeleid, schuldhulpverlening, standpunt Referendum zijn een aantal onderdelen van de duurzaamheidagenda van de Zó! Zoetermeer.

De volledige agenda is op onze website terug te vinden via de link links. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik op het logo.