Verslag netwerkbijeenkomst 3 december 2018

 • Reimarkt
 • Stadsforum
 • Groen Erfgoed
 • Rabobank
 • NME
 • Natuurtuinen
 • MVO
 • DuurSamen
 • CDA
 • Stadsambassade
 • PvdA
 • Milieuadvies Seghwaert
 • DEZo
 • Zoete Aarde
 • Gemeente Zoetermeer
 • Vrienden van Jinotega
 • CCOverheid

Beste deelnemers aan de bijeenkomst van DuurSamen Zoetermeer,

3 december 2018,

Bijgaand treffen jullie het verslag aan van de eerste netwerkbijeenkomst DuurSamen Zoetermeer. De activiteiten die  -voor zover bekend- in de planning staan voor 2019 zijn in de vorm van een jaarkalender weergegeven. En tevens is een overzicht bijgevoegd van informatie die in de 3 groepen is verzameld.

 Ten aanzien van de geïnventariseerde agenda  (jaarkalender 2019) heeft DuurSamen het volgende verzoek:

 • willen jullie de agenda waar mogelijk aanvullen; zo mogelijk ook met activiteiten van organisaties uit jullie netwerk;
 • zien jullie naar aanleiding van suggesties die gedaan zijn tijdens de bijeenkomst redenen om jullie activiteit aan te passen of aan te vullen; willen jullie dat dan aangeven in het overzicht;
 • willen jullie aangeven of jullie bij je eigen activiteit(en) samenwerking met een of meerdere andere organisaties op prijs stellen. En daarbij dan ook aangeven aan welke organisaties jullie dan zelf denken;
 • willen jullie aangeven of jullie bij een activiteit ondersteuning van een of meerdere andere organisaties op prijs stellen?

 Ten aanzien van de bevindingen uit de 3 groepen zouden we jullie willen vragen welke onderwerpen en suggesties met voorrang opgepakt moeten worden voor verdere bespreking, en of je daar zelf een actieve rol in wilt spelen.

Zijn jullie in staat om jullie reactie op bovenstaande vragen, liefst voor 15 januari 2019 maar uiterlijk 1 februari 2019 aan te leveren bij de secretaris van DuurSamen via info@duursamenzoetermeer.nl

De voorlopige datum voor de volgende bijeenkomst is dinsdag 5 februari. De datum en de agenda worden in de bestuursvergadering van 16 januari definitief vastgesteld.

Conceptagenda voor de volgende bijeenkomst is:

 • geactualiseerde jaarkalender met vervolgafspraken
 • prioritering van de gedane suggesties en vervolgafspraken
 • concept plan van aanpak platform Duurzaamheid naar aanleiding van motie
 • invulling informatiepunt DuurSamen in Stadsforum (bezetting, informatie op scherm etc)

Namens het bestuur van DuurSamen,

Kees van der Riet,

secretaris

Share This