Onze Visie & Missie

Visie & Missie

Visie

Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 onderkent iedereen dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet worden gelegd, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Ook is het besef doorgedrongen dat een duurzame toekomst eveneens gaat over schoon water, beheer van de natuurlijke omgeving, doelmatig gebruik en hergebruik van grondstoffen, etc.

De mens is verantwoordelijk voor het ontstaan van de problematiek tijdens de industrialisatie en dient dan ook de noodzakelijke maatregelen te nemen om die ontwikkeling tegen te gaan. De Verenigde Naties hebben die maatregelen samengevat in 17 Sustainable Development Goals. Realisatie van die doelstellingen dient te geschieden op international, nationaal en lokaal niveau; door mensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden; individueel en gezamenlijk.

Missie en uitwerking

Statuten

Artikel 1

 • de stichting draagt de naam: Stichting DuurSamen Zoetermeer.
 • de stichting is gevestigd te Zoetermeer.

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het creëren van bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties1 als basis.

Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) zowel lokaal, nationaal en internationaal. Zij zijn partners van de stichting.

Uitwerking Statuten

Activiteiten

Het creëren van bewustzijn over duurzaamheid wil de stichting vooralsnog realiseren door:

 • door het organiseren van brede manifestaties;
 • de inrichting van een informatiepunt bij Stadhuis-Forum; en
 • het organiseren van specifieke bijeenkomsten.

Partners

 1. De stichting richt daarvoor met partners een netwerkorganisatie in, gericht op realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en/of het opzetten en onderhouden van de netwerkorganisatie. Die partners zijn afkomstig uit:
 2. overheden, zoals gemeente Zoetermeer, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschappen Delfland,Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard;
 3. duurzame maatschappelijke organisaties, zoals Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) en Erfgoed Groen;
 4. maatschappelijk verantwoorde ondernemers in Zoetermeer;
 5. lokale politieke partijen; en
 6. Forum Zoetermeer en gemeente Zoetermeer voor wat betreft opzetten en onderhouden van de netwerkorganisatie.

 

Download hier de volledige inhoud van de statuten ‘Stichting Duursamen Zoetermeer’.

Hoe ver gaat de initiatiefnemende rol van DuurSamen?

DuurSamen gaat vóór Duurzaamheid, maar is inhoudelijk niet ván Duurzaamheid. De stichting wil een spin in het web zijn om betrokken organisaties en personen bij elkaar te brengen om zo het bewustzijn over Duurzaamheid te vergroten.