Hoe wil jij dat de wereld er uitziet over vijftien jaar?

Werelddoelen, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen?
Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Er liggen maar liefst zeventien doelen en 169 subdoelen op tafel. Eind september komen wereldleiders bij elkaar om de werelddoelen officieel aan te nemen.

We hadden toch al millenniumdoelen die armoede moesten beëindigen?
De VN bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld: de acht millenniumdoelen die dit jaar aflopen. Wat we daarmee precies bereikt hebben, is lastig te meten en we weten niet hoe de wereld er zonder de doelen uit zou hebben gezien. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren is volgens de VN gehaald, hoewel dat zonder de economische groei van China niet was gelukt. Doelen over moeder- en kindersterfte waren minder succesvol: nog steeds sterven elk jaar 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling, of in de dagen daarna. De werelddoelen gaan daarom door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn ‘veel ambitieuzer’, stellen de VN.

Wat is er zo anders aan deze nieuwe doelen?
Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. Bovendien zijn de werelddoelen, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Daarom noemen wij ze de werelddoelen. En ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover.

Leuk, maar wat hebben de doelen met mij te maken?
Ze gaan ook over jou. Kleding bij de Zara en H&M komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw shirtje ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. En de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen in andere landen.

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

Einde aan honger, zorgen voor voedsel­zekerheid en duurzame landbouw

Gezondheids­zorg voor iedereen

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

Schoon water en sanitair voor iedereen
Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

Inclusieve, economische groei, werk­gelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie

 

Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

Duurzame consumptie en productie

Klimaat­verandering tegengaan

 

Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

 

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

Share This