Stichting DuurSamen

Het Bestuur van DuurSamen Zoetermeer

Gemma Smid

Gemma Smid

Voorzitter

Gemma Smid is mijn naam. Als voorzitter van de stichting Duursamen Zoetermeer wil ik een bijdrage leveren aan het concreet duurzamer maken van Zoetermeer. Niet door politieke debatten maar door Zoetermeerders (of het nou om inwoners, bedrijven of overheid gaat) met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de zaken die wel zelf in ons dagelijkse leven kunnen doen om een duurzamer Zoetermeer te realiseren. In het dagelijkse leven ben ik portefeuilledirecteur Sociaal domein, veilige stad en Chemou/Dupont bij de gemeente Dordrecht.

Lisanne van Oosterhoud

Lisanne van Oosterhoud

lid

Te lang zijn we al bezig met korte termijn doelen en handelen uit voorzichtigheid, terwijl alsmaar blijkt dat er meer moet gebeuren dan enkel praten over interessante plannen. Het is tijd voor wat meer actie, door het leggen van verbindingen, door samenwerken en het verenigen van de energie van Zoetermeerders. Ik geloof dat iedere persoon iets te zeggen heeft over de plek waar hij woont, maar dat het belangrijk is om te durven luisteren. Voor mij biedt DuurSamen deze mogelijkheden en een kans te werken naar gezamenlijke doelen en thema’s richting een duurzamer, inclusiever, gezonder en socialer Zoetermeer. Binnen DuurSamen, maar ook via Green Impact Network Zoetermeer, wil ik mij inzetten voor alle jongeren van Zoetermeer, omdat ik geloof dat jongeren een belangrijke rol spelen in die actie en verbinding.

Kees van der Riet

Kees van der Riet

Secretaris

Na de Tweede Wereldoorlog is de welvaart enorm toegenomen, waardoor ook de armoede op deze aarde is verkleind. De schaduwzijde van die welvaart is echter dat de leefbaarheid op die aarde voor mens, dier en natuur in onbalans is geraakt. De toenemende informatietechnologie en ontwikkelingen op het terrein van de microbiologie dreigen die onbalans te versterken. De wijze waarop de (inter)nationale samenleving is ingericht is onvoldoende om die leefbaarheid in een gezonde, hedendaagse balans te brengen. Met DuurSamen Zoetermeer wil ik daar ‘bottom up’ een waarde-volle bijdrage aan leveren.

Liesbeth Edelbroek

Liesbeth Edelbroek

Lid

In de fase van mijn leven met opgroeiende kinderen en een full time baan heb ik vooral ‘gebruik’ gemaakt van de vele voorzieningen die Zoetermeer biedt. Nu ik gepensioneerd ben wil ik zelf actief een bijdrage leveren aan lokale activiteiten en initiatieven om Zoetermeer meer leefbaar en duurzaam te maken. Vanzelfsprekend is daarvoor, nu de discussie over de toekomst van onze leefomgeving steeds meer gevoerd wordt, politiek commitment nodig, internationaal, landelijk en lokaal. Zelf wil ik vooral werken aan het bij elkaar brengen en stimuleren van mensen en organisaties die lokaal in Zoetermeer iets tot stand willen brengen om te komen tot een duurzamere wereld.

Dieuwke Slump

Dieuwke Slump

Lid

Motivatie lidmaatschap voor op de website: Ik wil me in mijn directe leefomgeving inzetten voor meer duurzaamheid, gelijkheid en solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we op een andere manier met de natuur om moeten gaan: weg van de gebruiksrelatie en naar een gelijkwaardige relatie. Dit wil ik uitdragen en met mensen bespreekbaar maken in het Green Impact Network (GIN) gericht op jongeren, en in het horizontale netwerk van DuurSamen, allebei vanuit mijn passie als verbinder. Ik ben kunstenaar en kunstdocent en verbind graag verschillende (groepen) mensen met elkaar; ook verbind ik graag kunst en natuur. Ik zoek naar overlap en naar waar die twee elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door thema’s als biodiversiteit door middel van kunst op de kaart te zetten.

Jeroen van Es

Jeroen van Es

Lid

We zeggen vaak dat duurzaamheid vooral voor de komende generatie van belang is. Als portfeuillehouder jeugd bij DuurSamen Zoetermeer zet ik mij in om juist deze generatie een stem te geven. Omdat ik docent op een middelbare school in Zoetermeer ben past deze rol goed bij mij. Ik kan mij geen betere besteding van mijn tijd bedenken dan mij toe te wijden aan een duurzame toekomst!

Chris Veldhuysen

Chris Veldhuysen

Lid

In mijn werk heb ik met diverse aspecten van duurzaamheid en de energietransitie te maken. Maar altijd vanuit de invalshoek van organisaties (gemeenten, corporaties, adviesbureaus) en beleid. Ik wil daarnaast vanuit het  oogpunt van bewoner, gebruiker, burger bijdragen aan een duurzame samenleving op een meer evenwichtige en gelijkwaardige wijze. DuurSamen biedt daarvoor een platform en mogelijkheid.