Stichting DuurSamen

Het Bestuur van DuurSamen Zoetermeer

Gemma Smid

Gemma Smid

Voorzitter

Gemma Smid is mijn naam. Als voorzitter van de stichting Duursamen Zoetermeer wil ik een bijdrage leveren aan het concreet duurzamer maken van Zoetermeer. Niet door politieke debatten maar door Zoetermeerders (of het nou om inwoners, bedrijven of overheid gaat) met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de zaken die wel zelf in ons dagelijkse leven kunnen doen om een duurzamer Zoetermeer te realiseren. In het dagelijkse leven ben ik portefeuilledirecteur Sociaal domein, veilige stad en Chemou/Dupont bij de gemeente Dordrecht.

Hans de Boer

Hans de Boer

Penningmeester

Ik ben een maatschappelijk ondernemer en heb een bedrijfseconomische en een bedrijfspsychologische achtergrond. Voor mij betekent dit dat ik me in wil zetten voor het verbeteren van de toegevoegde waarde van (maatschappelijke) organisaties, in dit geval DuurSamen Zoetermeer. Dat doe ik met gedrevenheid en ik richt me daarbij op het vrij maken van nieuwe energieën binnen en buiten DuurSamen.

Kees van der Riet

Kees van der Riet

Secretaris

Na de Tweede Wereldoorlog is de welvaart enorm toegenomen, waardoor ook de armoede op deze aarde is verkleind. De schaduwzijde van die welvaart is echter dat de leefbaarheid op die aarde voor mens, dier en natuur in onbalans is geraakt. De toenemende informatietechnologie en ontwikkelingen op het terrein van de microbiologie dreigen die onbalans te versterken. De wijze waarop de (inter)nationale samenleving is ingericht is onvoldoende om die leefbaarheid in een gezonde, hedendaagse balans te brengen. Met DuurSamen Zoetermeer wil ik daar ‘bottom up’ een waarde-volle bijdrage aan leveren.

Liesbeth Edelbroek

Liesbeth Edelbroek

Lid

In de fase van mijn leven met opgroeiende kinderen en een full time baan heb ik vooral ‘gebruik’ gemaakt van de vele voorzieningen die Zoetermeer biedt. Nu ik gepensioneerd ben wil ik zelf actief een bijdrage leveren aan lokale activiteiten en initiatieven om Zoetermeer meer leefbaar en duurzaam te maken. Vanzelfsprekend is daarvoor, nu de discussie over de toekomst van onze leefomgeving steeds meer gevoerd wordt, politiek commitment nodig, internationaal, landelijk en lokaal. Zelf wil ik vooral werken aan het bij elkaar brengen en stimuleren van mensen en organisaties die lokaal in Zoetermeer iets tot stand willen brengen om te komen tot een duurzamere wereld.

Raymond Onink

Raymond Onink

Lid

Raymond Onink is als adviseur zakelijk markt verbonden aan Wecycle. Deze organisatie zorgt ervoor dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) worden ingezameld bij met name gemeenten en winkels en worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Raymond vindt duurzaam ondernemen en circulariteit in Zoetermeer erg belangrijk en is daarom als bestuurslid van DuurSamen Zoetermeer actief als contactpersoon voor het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Chris Veldhuysen

Chris Veldhuysen

Lid

Persoonlijke uitleg volgt. Later meer…..