DuurSamen Zoetermeer

De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij Zoetermeerders vergroten. Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.

Vacature bestuur stichting DuurSamen Zoetermeer

De Stichting DuurSamen is op zoek naar versterking van het bestuur. Bent u

  • een netwerker;
  • bekend met maatschappelijke organisaties en/of bedrijven in Zoetermeer;
  • bekend met het gedachtengoed van duurzaamheid;
  • geïnteresseerd in bestuurswerk;
  • gemotiveerd om de doelstelling van DuurSamen invulling te geven,

 neem dan contact met het bestuur op via info@duursamenzoetermeer.nl en wij organiseren een kennismakingsgesprek.

Hoe verduurzamen wij het Zoetermeerse voedselsysteem?

Deze vraag staat vanaf 10 oktober een jaar lang centraal bij de activiteiten van DuurSamen Zoetermeer en Forum Zoetermeer. De organisaties willen samen de bewustwording over de Zoetermeerse Voedselketen door middel van diverse activiteiten bevorderen en een netwerk opzetten om die bewustwording ook concrete invulling te geven.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesloten door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nerderland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Kortere voedselketens

Wist je dat een gemiddelde maaltijd in Nederland bijna 30.000 kilometer heeft afgelegd voor je er een hap van genomen hebt? En dat terwijl er ook dichtbij zoveel goed voedsel beschikbaar is. In Brainwash Talks pleit Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, voor een korte voedselketen.

Green Team Zoetermeer

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor iedereen. Leerlingen van het Alfrink College hebben het initiatief genomen voor het opzetten van een Green Team Zoetermeer.

Lees meer: Zij willen de toekomst mooier, schoner en groener maken. Samen met leerlingen van het Alfrink, Erasmus, Picasso en ONC werken zij werken aan projecten om bij te dragen aan een leefbaar klimaat, een gezond milieu en een schonere wereld. Om te beginnen in Zoetermeer. 

Help jij mee? Schrijf je in bij jouw docent of via Thegreenteamacz@gmail.com

Rabo Food Forward

DuurSamen gaat samen met de Rabobank aan de hand van het project ‘Rabo Food Forward’ op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties voor het voedselvraagstuk in Zoetermeer.

Kledingmarkt

Zondag 11 juli 2021 van 13:00 tot 16:00 uur Forum Zoetermeer

Duurzame jongerenbeweging groeit hard in Zoetermeer

Binnen drie maanden zijn middelbare scholieren, jongvolwassenen en kinderen van basisscholen in Zoetermeer zich samen actief gaan inzetten voor een duurzamer Zoetermeer. Zij hebben zich niet alleen georganiseerd, maar hebben ook al diverse activiteiten gepland.

“We Have the Power to Impact Our Future,

and We’re Doing Something About It”

Evenementen

Alle Zoetermeerse organisaties op het terrein van duurzaamheid kunnen op deze site hun periodieke en speciale evenementen publiceren.

Partners

DuurSamen werkt met zo veel mogelijk partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) samen om gezamenlijk de bewustwording over duurzaamheid in Zoetermeer te vergroten door middel van manifestaties, lezingen en bijeenkomsten.

Visie & Missie

DuurSamen werkt vanuit een heldere visie en missie aan vergroting van de bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, verankerd in de statuten van de stichting.

Duurzaamheidspact

Het Duurzaamheidspact van Zoetermeerse politieke partijen is een belangrijk richtsnoer om tot concrete activiteiten te kunnen komen.

Actueel Verbinden

DuurSamen geeft actuele informatie over zijn huidig beleid in het beleidsplan 2020/2021.

Video’s

Leerzame video’s om duurzaamheid concreet te kunnen toepassen, kunnen via deze site worden bekeken.

FAQ (Frequently asked questions)

Veelvuldig gestelde vragen worden op de site met antwoord weergegeven waardoor kennis over duurzaamheid en DuurSamen kan worden verkregen.

Blogs

Iedereen, die zijn mening over onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid kenbaar wil maken, kan -na goedkeuring- dat door middel van een blog op de site plaatsen.

Stichting

Vrienden van Jinotega

Sinds mei 2018 is de stichting Vrienden van Jinotega omgevormd tot de stichting DuurSamen Zoetermeer. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de paraplu voor alle activiteiten. Duurzaamheid is een breed begrip met internationale, nationale, regionale en lokale aspecten. Wat we graag van een ander vragen, geldt ook voor ons zelf. 

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

13 + 2 =