DuurSamen Zoetermeer

Netwerkorganisatie voor duurzaam Zoetermeer

Scroll omlaag naar inhoud

WAAROM

Sinds het industriële tijdperk is de leefomgeving van de mens uit balans geraakt. De economische en sociale behoeften van de mens zijn ten koste gegaan van zijn natuurlijke leefomgeving. Dat evenwicht dient te worden hersteld: de wijze waarop de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet mag de komende generaties niet beperken om in hun behoeften te voorzien. Dat is een opdracht aan ons individueel en ons samen.

HOE

Op de eerste plaats door bewustwording van deze onevenwichtigheid te vergroten en op de tweede plaats door samen die onbalans en de noodzakelijke transitie invulling te geven. DuurSamen richt zich daarbij op de diverse organisaties in de Zoetermeerse gemeenschap.

Samen met veel Zoetermeerse organisaties is voor 2022 -2026 het document “Samen op Weg naar een duurzamer Zoetermeer” opgesteld en het gemeentebestuur op 19 april 2022 verzocht om daar gezamenlijk aan te werken. Op 28 augustus is het college van B&W via het spreekrecht herinnerd aan dat verzoek.

ACTIVITEITEN

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij een leidraad, terwijl de Donut-economie de samenhang tussen die doelstellingen laat zien.

Samenhang DONUT economie & Sustainable Development Goals

Wat is DONUT Economie?

Dit economisch model richt zich op een economie die vooral rekening houdt met de grens van het aardse ecosysteem (Biosfeer of Environment) en de basale levensbehoeften voor iedereen (Maatschappij of Social). De aansturing in dit model (Economie of Governance) is handen van een publieke of private onderneming; de overheid of commerciële bedrijven.

Wat is de Samenhang?

Van de 17 SDG’s zijn er vier gericht op de Biosfeer, acht gericht op de Maatschappij, vier gericht op de Economie en één op het besturen van die SDG’s.

De Europese landen en grote commerciële bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over hun realisatie van die Sustainable Development Goals: wat gaat er goed, wat kan er beter?

Voor verdere toelichting en artikelen over DONUT economie

Volg hier ons laatste nieuws!

Activiteiten DuurSamen

DuurSamen Zoetermeer organiseert, eventueel samen met haar partners, verschillende activiteiten en evenementen.

Bekijk, via onderstaande button of het menu, de geplande evenementen of activiteiten in onze agenda.

Als u zelf een activiteit of evenement heeft die u opgenomen wil hebben in onze agenda; maak hiervoor gebruik van het aanmeldingsformulier in het menu!

Thema’s

Gezond, duurzaam voedsel

Duurzame energie

Biodiversiteit

Greenteam Zoetermeer

Mondiale bewustwording

Deze thema’s zijn de speerpunten van DuurSamen Zoetermeer, voor uitgebreide informatie en uitwerking van deze thema’s; klik op onderstaande link, of ga naar onze themapagina in het menu.

Contact ons

Heeft u vragen over Duursamen Zoetermeer, onze activiteiten of wilt u een andere kwestie, verzoek(en) of suggestie(s) met  ons delen: gebruik hiervoor ons contactformulier en wij zullen zo spoedig mogelijk met u in contact treden.