DuurSamen Zoetermeer

De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij Zoetermeerders vergroten. Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.

Vacature bestuur stichting DuurSamen Zoetermeer

De Stichting DuurSamen is op zoek naar versterking van het bestuur. Bent u

  • een netwerker;
  • bekend met maatschappelijke organisaties en/of bedrijven in Zoetermeer;
  • bekend met het gedachtengoed van duurzaamheid;
  • geïnteresseerd in bestuurswerk;
  • gemotiveerd om de doelstelling van DuurSamen invulling te geven,

 neem dan contact met het bestuur op via info@duursamenzoetermeer.nl en wij organiseren een kennismakingsgesprek.

Hoe verduurzamen wij het Zoetermeerse voedselsysteem?

Deze vraag staat vanaf 10 oktober een jaar lang centraal bij de activiteiten van DuurSamen Zoetermeer en Forum Zoetermeer. De organisaties willen samen de bewustwording over de Zoetermeerse Voedselketen door middel van diverse activiteiten bevorderen en een netwerk opzetten om die bewustwording ook concrete invulling te geven.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesloten door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nerderland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Duurzaamheidspact gemeente Zoetermeer 2018 - 2022

In de gemeenteraadsperiode 2018-2022 willen PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP dat de gemeente Zoetermeer zich krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking. Wij streven naar een stevig klimaatbeleid door de gemeente Zoetermeer dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor de korte, middellange en lange termijn. Het bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode.

Kortere voedselketens

Wist je dat een gemiddelde maaltijd in Nederland bijna 30.000 kilometer heeft afgelegd voor je er een hap van genomen hebt? En dat terwijl er ook dichtbij zoveel goed voedsel beschikbaar is. In Brainwash Talks pleit Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, voor een korte voedselketen.

Watervoorziening is een continue zorg

Hoe verdelen we water in Nederland? En welke maatregelen worden er getroffen bij (langdurige) droogte?

Lees meer:

Supermarkten maken belofte van gezond eten niet waar

Supermarkten zeggen dat ze de keus voor gezonde voeding makkelijker willen maken, maar geen enkele supermarkt maakt er echt werk van. Dat concluderen vier gezondheidsfondsen die onderzoek lieten doen naar het aanbod van gezond voedsel in supermarkten.

Supermarkten maken belofte van gezond eten niet waar

Supermarkten zeggen dat ze de keus voor gezonde voeding makkelijker willen maken, maar geen enkele supermarkt maakt er echt werk van. Dat concluderen vier gezondheidsfondsen die onderzoek lieten doen naar het aanbod van gezond voedsel in supermarkten.

“We Have the Power to Impact Our Future,

and We’re Doing Something About It”

Evenementen

Alle Zoetermeerse organisaties op het terrein van duurzaamheid kunnen op deze site hun periodieke en speciale evenementen publiceren.

Partners

DuurSamen werkt met zo veel mogelijk partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) samen om gezamenlijk de bewustwording over duurzaamheid in Zoetermeer te vergroten door middel van manifestaties, lezingen en bijeenkomsten.

Visie & Missie

DuurSamen werkt vanuit een heldere visie en missie aan vergroting van de bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, verankerd in de statuten van de stichting.

Duurzaamheidspact

Het Duurzaamheidspact van Zoetermeerse politieke partijen is een belangrijk richtsnoer om tot concrete activiteiten te kunnen komen.

Actueel Verbinden

DuurSamen geeft actuele informatie over zijn huidig beleid in het beleidsplan 2020/2021.

Video’s

Leerzame video’s om duurzaamheid concreet te kunnen toepassen, kunnen via deze site worden bekeken.

FAQ (Frequently asked questions)

Veelvuldig gestelde vragen worden op de site met antwoord weergegeven waardoor kennis over duurzaamheid en DuurSamen kan worden verkregen.

Blogs

Iedereen, die zijn mening over onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid kenbaar wil maken, kan -na goedkeuring- dat door middel van een blog op de site plaatsen.

Stichting

Vrienden van Jinotega

Sinds mei 2018 is de stichting Vrienden van Jinotega omgevormd tot de stichting DuurSamen Zoetermeer. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de paraplu voor alle activiteiten. Duurzaamheid is een breed begrip met internationale, nationale, regionale en lokale aspecten. Wat we graag van een ander vragen, geldt ook voor ons zelf. 

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

10 + 15 =