Thema’s

Wat doet DuurSamen ten aanzien van deze thema’s.

Gezond, duurzaam voedsel

Voedsel is een bestaansvoorwaarde voor de mens. Het is echter onderdeel geworden van een ongezonde voedselketen. DuurSamen wil samen met andere organisaties, inclusief de gemeente de bewustwording in Zoetermeer over de inrichting van de verschillende schakels in de keten en de keten als geheel vergroten. Dat wil DuurSamen bereiken door het opzetten en onderhouden van een voedselnetwerk en invulling geven aan het project “De Voedselkaravaan Vertrekt” met diverse activiteiten.

Duurzame energie

De gemeentelijke doelstelling om voor 2040 “Van het gas af” te gaan vergt inzet van gemeente, bedrijven en samenleving samen. Het kader dat door de gemeente is opgezet van vergt een invulling, die de gehele periode aansluit bij de behoeften van inwoners. Een individuele ‘klantreis’ om de energietransitie te realiseren kent meerdere aspecten en zal in de tijd veranderen. Externe omstandigheden zoals wetgeving, nieuwe technologie en marktontwikkelingen ten aanzien van huizenprijzen en beschikbaarheid van benodigde vakmensen etc. spelen daarbij een rol. Maar ook de ‘klant’ verandert: van snelle beslissers via twijfelaars naar inwoners die niet willen. Veel energie dient gestoken te worden in de betrokkenheid van de inwoners.
Daarom is een open communicatie in de samenleving gewenst om die behoeften en de veranderingen daarin zo concreet mogelijk in beeld te krijgen en houden. En die informatie dient vervolgens via de diverse kanalen te worden gedeeld, zodat de ‘klant’ op zijn/haar moment daar gebruik van kan maken. DuurSamen zet zich in om die open communicatie tot stand te brengen en houden.

Biodiversiteit

Met het netwerk Natuur, Milieu en Educatie en de hoogheemraadschappen wil DuurSamen in Zoetermeer de noodzakelijke bewustwording ten aanzien van biodiversiteit zelf en de relatie met het verbouwen van ons voedsel vergroten. DuurSamen zet zich in om het netwerk te activeren en activiteiten van partners te presenteren, zodat in een vervolgstap synergie en meer bekendheid ontstaan.

Greenteam Zoetermeer

In oktober 2020 heeft wethouder Jakobien Groeneveld de aanzet gegeven voor de oprichting van een jongerenbeweging duurzaamheid in Zoetermeer. Greenteam Zoetermeer, een platform van scholieren van middelbare scholen en leerlingen van basisscholen in Zoetermeer, is op zaterdag 27 maart 2021 opgericht. De eerste activiteit van dit platform betrof een succesvolle conferentie op vrijdag 29 oktober 2021. Op basis van de opgedane ervaringen wordt het platform versterkt en uitgebreid. DuurSamen ondersteunt dit platform van harte omdat het om de generatie gaat die het hardst worden geconfronteerd met de huidige klimaatcrisis.

Mondiale bewustwording

Ook de komende jaren werkt DuurSamen met gemeente, Piëzo en scholen samen om activiteiten te organiseren die passen binnen het beleid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en de Europese Commissie. DuurSamen zal deelnemen aan het programma dat eind 2021 wordt vastgesteld.