Verbinden

Verbinden

DuurSamen Zoetermeer wil de bewustwording en daadkracht ten aanzien van de noodzakelijke transitie versnellen en verbreden. Het bestuur van DuurSamen is er immers van overtuigd dat die fundamentele verandering noodzakelijk is, maar weet niet hoe die transitie precies zal plaats vinden. Duidelijk is wel dat in de leefwereld al verschillende organisaties en personen zich, bewust of onbewust, inzetten rondom deze transitie. Daarom zoekt DuurSamen in Zoetermeer organisaties en personen (eventueel binnen organisaties) op, die de noodzakelijke verandering onderschrijven en die daarin vooroplopen, of ook nog niet precies weten hoe ze die verandering vorm kunnen geven maar hier graag een bijdrage in leveren. Zo’n groep van personen zijn middelbare scholieren, jongvolwassenen en basisschoolleerlingen, die kenbaar hebben gemaakt dat de ontwikkeling naar een duurzaam Zoetermeer belangrijk is. Zij vormen de toekomst waar deze transitie naartoe gaat en zijn dus van groot belang hierin te betrekken.

Die zoektocht vindt ook plaats via lokale organisaties en personen, die op de gekozen thema’s zoals gezond duurzaam voedsel, duurzame energie, biodiversiteit en mondiale bewustwording actief zijn. Door met elkaar verbindingen aan te gaan, elkaar te respecteren in (eigen organisatie en) activiteiten, gezamenlijk activiteiten te bevorderen en te ondersteunen, beoogt DuurSamen de bewustwording over die noodzakelijke verandering te vergroten. Met die stap wil DuurSamen andere organisaties en personen die de verandering wel onderkennen, maar nog niet willen of kunnen toepassen, ‘meenemen’ en uitdagen en in sommige gevallen faciliteren in het veranderingsproces; zowel op deze thema’s als ten aanzien van duurzaamheid als geheel.

DuurSamen verbindt zich ook met organisaties en personen, die de veranderingen top-down en ‘stapje voor stapje’ willen realiseren. Maar de stichting doet dat zonder zich te conformeren aan dat proces.
Uiteraard zal de verandering op beide fronten moeten plaatsvinden. Een brug vormen tussen deze twee werelden zal nodig zijn om de algehele transitie in stroomversnelling te brengen. De fundamentele transitie zal immers in de gehele lokale en (inter)nationale samenleving dienen plaats te vinden. Waar de verandering niet uit eigen overtuiging wordt onderkend, is een gedragsverandering alleen ook een bijdrage om de transitie te realiseren.

SDG