Missie

Missie

De stichting heeft ten doel het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als basis.

Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele personen) zowel lokaal, nationaal als internationaal. Zij zijn partners van de stichting.

Het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid wil de stichting realiseren door de volgende activiteiten:
• het organiseren van en attenderen op netwerkbijeenkomsten;
• het organiseren van en attenderen op themabijeenkomsten;
• het opzetten en inrichten van een communicatieprogramma via bladen en social media;

De stichting stelt voortschrijdend jaarprogramma’s op, waarin zowel de beoogde als actuele activiteiten staan.