Historie

Historie

Ergens in het voorjaar van 2017 komen Liesbeth Edelbroek, Rens Schipper en Kees van der Riet bij elkaar in Ter Zake, het Ondernemershuis van Zoetermeer. Ze kennen elkaar van de Stadsambassade en DEZo. De Stadsambassade had de ambitie een brugfunctie te vervullen tussen samenleving en Zoetermeerse overheid voor plaatselijke vraagstukken, maar slaagde er niet in om als zodanig erkend te worden bij de gemeente. DEZo staat voor Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer en zet zich in voor een duurzame leefomgeving, die ‘alleen tot stand kan komen als inwoners van Zoetermeer, het (lokale) bedrijfsleven en de (lokale) overheid samenwerken’.

Met z’n drieën zijn ze van mening dat duurzaamheid veel breder is dan duurzame energie en ze nemen het initiatief om DuurSamen op te richten. Een organisatie die zich richt op een toenemende bewustwording ten aanzien van duurzaamheid in Zoetermeer en dat wil bereiken door organisaties met elkaar te verbinden op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ze komen in contact met Ron van den Berg en Remi ten Bake van Talk of the Town en samen nemen ze het initiatief om een manifestatie op het Nicolaasplein te organiseren. De gemeente zegt daarvoor een subsidie toe. Op een druilerige zaterdag 17 oktober 2017 vindt die eerste manifestatie plaats. Ook Vrienden van Jinotega is aanwezig bij die manifestatie. Deze organisatie zet zich vanuit een andere invalshoek in voor de SDG’s, hetgeen leidt tot nadere gesprekken én een fusie. Bij de notaris worden op 11 mei 2018 de statuten van de stichting DuurSamen Zoetermeer vastgesteld. Het eerste bestuur bestaat uit Gemma Smid (voorzitter), Gerard van Wijk (secretaris), Hans Haring (penningmeester), Liesbeth Edelbroek (bestuurslid) en Kees van der Riet (bestuurslid). Op 28 juni 2018 wordt in de gemeenteraad de motie “Duurzaamheidsplatform” unaniem aangenomen en krijgt de stichting een extra steun in de rug om haar activiteiten voort te zetten en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Eerste manifestatie zaterdag 17 oktober 2017

Dan heeft inmiddels een tweede manifestatie op het Nicolaasplein plaats gevonden. Er zijn weliswaar meer bezoekers, maar het zijn vooral organisaties en mensen uit de ‘eigen bubbel’ die de manifestatie bezoeken. De noodzakelijke voorbereiding, inzet en kosten zijn te hoog voor het gerealiseerde doel en de stichting gaat het over een andere boeg gooien. Aan de hand van thema’s wordt verbinding gezocht met Zoetermeerse organisaties. Zo’n concrete kans lijkt er te zijn als in het Voorjaarsdebat 2019 van de gemeenteraad de motie ”Ontzorgen inwoners bij verduurzaming woning” aanneemt, waarin het college van B&W wordt verzocht om in overleg met o.a. Duursamen te bezien of gekomen kan worden tot een soort ‘keten-aanpak’, waarbij inwoners aan de hand van goede communicatie zoveel mogelijk worden geholpen en ontzorgd. Echt resultaat wordt er niet helaas niet geboekt; ook omdat de coronacrisis een grote impact heeft. Cocreatie is niet vanzelfsprekend.

De coronacrisis maakt het organiseren van activiteiten zeer moeilijk, maar verbinding leggen met andere organiseren gaat vooral een digitale manier door. Niet alleen op andere thema’s zoals biodiversiteit en voeding, maar ook naar doelgroepen. Op initiatief van wethouder Groeneveld zetten Jeroen van Es van het Alfrink College en Duursamen het platform Greenteam Zoetermeer op. Middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in het duurzaamheidsvraagstuk verenigen zich met ondersteuning van docenten, Forum Zoetermeer en DuurSamen. De officiële oprichting is op 27 maart 2021 en op 29 oktober van hetzelfde jaar organiseren zij hun eerste activiteit, een conferentie waaraan zo’n 80 middelbare scholieren en leerlingen van basisscholen aan deelnemen.

Zo ontwikkelt zich niet alleen een netwerk, maar ook een kalender met verschillende activiteiten. DuurSamen krijgt vaste grond onder de voeten.