Artikelen -Archief

Giftige lucht

Stikstofdioxide en fijnstof zijn giftige stoffen in de lucht. Stikstofdioxide draagt bij aan longaandoeningen oftewel COPD. Fijnstof kan in de bloedbaan en de hersenen terecht komen en Parkinson en Alzheimer veroorzaken.

Klik op de link hieronder voor een interessant artikel.

Ontgroeien: Ecomarxistisch gevaar of nodig voor de planeet?

Moet er een einde komen aan economische groei in rijke landen? Dat is de inzet van een aanzwellend debat onder economen.

Ontgroeien (Degrowth) is een economische en politieke beweging die pleit voor een afname van economische groei als middel om de milieu- en sociale uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Het streeft naar een economie die binnen planetaire grenzen blijft, gericht is op menselijk welzijn en de (on)zin van economische groeisociale rechtvaardigheid, in plaats van enkel op groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP)

Meer artikelen hierover:

Stedeling houdt minder geld over

Lokaal brede welvaart!

Inwoners van Friesland bewijzen dat geld niet per se gelukkig maakt. Zij zijn bovengemiddeld tevreden over hun leven, terwijl de Randstad en Noord-Brabant beduidend rijker zijn.

Grootstedelijke gebieden bij Amsterdam, Utrecht en Delft produceren relatief veel waarde, het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp van armere regio’s in Noord-Nederland, de Achterhoek en Zuidwest-Overijssel steekt daar schril bij af. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen het daar ook slechter hebben.

Klik op de link hieronder het volledige artikel.

Zelfredzaamheid en kwetsbaren

In het Nederland van Mark Rutte moeten mensen zo veel mogelijk zelf doen. Wie dat niet kan, wordt gewantrouwd, of loopt vast in een „spaghetti van wetten en regels”.

Hugo Logtenberg en Mark Lievisse Adriaanse

NRC, 14 juli 2023

Hoe staat Nederland er na vier kabinetten Rutte voor? Is Nederland vooruitgegaan? En zo ja, zijn er ‘neveneffecten’ van die vooruitgang?  NRC trok in de week na de aankondiging van zijn vertrek het land in om de balans op te maken. „In zelfredzaamheid zit best iets goeds, maar veel mensen zijn dat niet.”

Onbegrijpelijk extreem weer

Het klimaat bevindt zich op onbekend terrein

De weersextremen en afwijkende natuurfenomenen stapelen zich op. Glijdt de wereld, om met VN-baas Guterres te spreken, „het tijdperk van wereldwijd koken” in?

NRC, Laura Bergshoef

28 juli 2023

Het ene na het andere klimaatrecord sneuvelde de afgelopen weken. De heetste dag ooit gemeten, de warmste junimaand ging voorbij, juli wordt de heetste maand ooit. Oceanen zijn bijzonder warm en zee-ijs op de Zuidpool groeit veel te langzaam terug. „Het tijdperk van de opwarming van de aarde is voorbij; het tijdperk van wereldwijd koken is aangebroken”, zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, donderdag.

Heeft hij gelijk? Hapert de grote klimaatmachine? Zijn al deze extremen rechtstreeks terug te voeren op klimaatverandering?

Al jaren waarschuwen klimaatwetenschappers dat door de opwarming van de aarde kansen op extremen toenemen. „Toch zagen we de afgelopen weken dingen die niemand zag aankomen”, zegt Roderik van de Wal, klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. „Dat is zorgwekkend. Het betekent dat we ook niet precies weten wat ons volgend jaar te wachten staat. Daarmee bevindt het klimaat zich op onbekend terrein.”

Het blijft daarnaast lastig om alle extremen van de afgelopen weken volledig toe te schrijven aan klimaatverandering. „De oceanen en de atmosfeer zijn zó complex en zó veel dingen spelen een rol”, zegt Maurice van Tiggelen, ook klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Op de achtergrond speelt bijvoorbeeld nog El Niño. Die brengt vanuit de Stille Oceaan periodiek extra warmte in de lucht en zorgt op die manier voor een tijdelijke extra opwarming van de aarde, nog bovenop de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Maar: „El Niño lijkt pas net op gang te komen”, zegt KNMI-klimaatwetenschapper Dewi Le Bars. „Normaal duurt het een paar maanden voor je de wereldwijde impact van El Niño voelt.”

Noord-Atlantische oceaan veel warmer dan normaal 

Klimaatwetenschapper Van Tiggelen benadrukt: „Het kost behoorlijk veel tijd om te onderzoeken in hoeverre de individuele extremen nu toevallig samenkomen of het gevolg zijn van klimaatverandering.” 

Wél weten klimaatwetenschappers nu al zeker: die extremen zouden onwaarschijnlijker of zelfs „vrijwel onmogelijk” zijn geweest als mensen de aarde niet hadden opgewarmd.

Het huidige, extreem trage teruggroeien van zee-ijs op het nu winterse Antarctica, bijvoorbeeld, zou in een wereld zonder klimaatverandering slechts ongeveer eens per 7,5 miljoen jaar gebeuren, berekenden onderzoekers van het National Snow and Ice Data Center. Het zee-ijs herstelt veel langzamer dan normaal: zo’n 10 procent. Het oppervlak aan zee-ijs was begin deze maand al ruim 2,5 miljoen vierkante kilometer kleiner dan normaal. Oftewel: zestig keer het oppervlak van Nederland minder is tot nu toe aan ijs teruggegroeid.

„Ook de verzengende temperaturen die geregistreerd werden in de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Europa zouden bijna onmogelijk zijn geweest in een wereld zonder klimaatverandering”, zegt KNMI-klimaatwetenschapper Izidine Pinto. Op maandag 3 juli was de gemiddelde temperatuur op aarde 17,01 graden Celsius, een record. De drie daaropvolgende dagen werd dat record alweer dagelijks verbroken. Sinds 6 juli ligt het op 17,23 graden Celsius. Juli is zelfs op weg om als warmste maand ooit gemeten de boeken in te gaan. 

Mexico, de VS, India, Zuid-Europa en Noord-Afrika zuchten onder hittegolven. Het leidde tot lange, intense branden met verkoolde bossen en dode dieren als gevolg en duizenden mensen die vluchtten. 

Dobbelstenen

Op sommige plekken was de Noord-Atlantische oceaan vijf graden Celsius warmer dan normaal in deze periode. Dat is extreem veel, want variaties in watertemperatuur zijn veel kleiner dan die in de lucht. „Ook warmere oceanen zijn in een wereld met klimaatverandering veel vanzelfsprekender dan in een wereld zonder”, zegt Dewi Le Bars.

Hoewel wetenschappers dus weten dat klimaatverandering extremen met zich meebrengt, en dat de kans op extremen veel hoger is in een wereld waarin de mens de aarde opwarmt, blijft het een lastige puzzel om iedere afzonderlijke gebeurtenis toe te schrijven aan klimaatverandering. Willem Jan van de Berg, klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht, illustreert dat met dobbelstenen. „Stel je hebt twee dobbelstenen, en je verandert de ogen: in plaats van één tot zes gaan ze nu van twee tot zeven. Nu is de kans dat je twaalf gooit, groter dan eerst. Maar stel, je gooit een paar keer achter elkaar twaalf, dan is het nog steeds lastig om te bewijzen dat dit door de verandering komt, omdat dit voor de verandering ook al mogelijk was.”

„En om alle individuele extremen alleen toe te schrijven aan klimaatverandering”, vult Van de Wal aan, „moeten we die ook terugzien in onze klimaatmodellen. Maar dat is niet zo.”

Al denkt Van de Wal dat dát eerder ligt aan de beperkingen van de huidige klimaatmodellen. „Met onze modellen kunnen we heel goed kijken naar gemiddelden, naar hoe de gemiddelde temperatuur op aarde toeneemt als gevolg van een toename in CO2 in de lucht. Regionale afwijkingen van dat gemiddelde lukt ook nog wel. Maar klimaatverandering uit zich in extremen, en die zijn vaak het gevolg van tijdelijke veranderingen in bewegingen. En dat is lastig te berekenen. Hoe de wind precies waait, hoe water precies stroomt. De meeste klimaatmodellen werken met resoluties van honderd kilometer, dat is niet gedetailleerd genoeg.” 

Van Tiggelen: „Om te testen of onze modellen kloppen, vergelijken we ze met metingen. Maar voor zee-ijs hebben we pas betrouwbare data sinds 1980, van satellieten.” Le Bars geeft Antarctica als voorbeeld: „Niemand begrijpt helemaal wat daar nu gebeurt met het zee-ijs, hoewel duidelijk is dat klimaatverandering leidt tot afname daarvan. We zagen de hoeveelheid ijs eerst juist ieder jaar toenemen. Tot 2016, toen nam het oppervlak plots af.” Van Tiggelen: „Het lukt nog niet om mee te nemen in onze modellen.”

Negatieve spiralen

Of alle individuele klimaatfenomenen nu wel of niet aan klimaatverandering worden toegeschreven, vaststaat dat zij op hun beurt het klimaat weer beïnvloeden. Neem het zee-ijs. Dat weerkaatst zonlicht, en koelt zo de aarde. Als er minder ijs ligt, wordt minder licht weerkaatst en zal de wereld dus nog sneller opwarmen. Van de Berg: „En planten verdampen water uit de bodem, wat een verkoelend effect heeft op de lucht. Als het lang heel heet en droog is, verdwijnt vocht uit de bodem en verdwijnt dus ook dat verkoelende effect.”

Toch is het niet zo dat we niets aan de extremen en negatieve spiralen kunnen doen. Le Bars: „Zodra we stoppen met het uitstoten van alle broeikasgassen, kan de wereldwijde temperatuur stabiliseren. Niet binnen enkele maanden, maar wel in de komende decennia.”

PFAS-vervuiling

PFAS zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten o.a. in smeermiddelen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica.

Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Ze breken niet af in het milieu, zijn giftig, verspreiden zich makkelijk en snel, hopen zich op in het menselijk lichaam. Ze kunnen effect hebben op het immuunsysteem van mensen, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen PFAS een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken.

klik op de linken hieronder voor interessante artikelen.

Klimaatburgemeester

De Rijksoverheid is op zoek naar een nieuwe Klimaatburgemeester 2022 voor Zoetermeer.

De klimaatburgemeester is een inspiratiebron voor de stad, de wijk buurt, de vereniging of collega’s. Hij/zij zet zich als Klimaatburgemeester actief in voor een duurzamer Nederland! Wil jij anderen inspireren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te energie besparen? Wil jij actief bijdragen aan een groener Nederland? 

Geef je nú op als de Klimaatburgemeester 2022 van Zoetermeer én meldt dat bij DuurSamen via info@duursamenzoetermeer.nl zodat we Zoetermeerse kandidaten kunnen ondersteunen. Als DuurSamen zetten we vervolgens de Klimaatburgemeester het hele jaar in de spotlight om anderen te inspireren.

Oktobermaand

Op 8 en 9 oktober laat stichting DuurSamen in samenwerking met plaatselijke duurzame organisaties aan inwoners en ondernemers in de stad zien wat er op het terrein van duurzaamheid in Zoetermeer gebeurt. Inwoners kunnen op zaterdag wandelen of fietsen langs diverse duurzame projecten en activiteiten in de stad. Op zondag kan iedereen terecht in het Forum voor een duurzame markt, met kraampjes, activiteiten en presentaties voor iedereen die zich betrokken voelt bij een duurzame, groene stad. Nu en later.

Op vrijdag 7 oktober organiseren Greenteam Zoetermeer en DuurSamen hun tweede conferentie op het Picasso Lyceum en op maandag 10 oktober wordt in het CKC een lezing over de duurzame waarde van bomen gehouden.

Noteer de data

Iedereen is welkom op 8, 9 en 10 oktober. De conferentie is bedoeld voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. Zodra het hele programma precies bekend is zullen wij dit publiceren in diverse media en op deze website. Toegang is gratis. Soms is aanmelden noodzakelijk.

Meer weten?

klik op de link voor meer informatie, of bezoek de speciale website oktobermaand.duursamenzoetermeer.nl

Optocht Samen op weg

Zaterdag 9 april trok een bonte stoet door het centrum van Zoetermeer om het belang van duurzaamheid aan te geven. Die stoet bestond uit straattheater en 26 Zoetermeerse organisaties en individuele personen met bakfietsen, spandoeken en borden wat een feestelijke indruk maakte. De deelnemers hadden ook een document bij zich, waarin zij de wensen voor een duurzamer Zoetermeer in de komende vier jaar hadden opgesomd. Drie politieke partijen waren aanwezig om dat document in ontvangst te nemen. DuurSamen was organisator van de optocht en verzamelaar van de gezamenlijke wensen.

In de optocht liep een grote diversiteit van organisaties mee, zoals de buurtuinen Zoete Aarde en Hof van Seghwaert, het Voedselbos Geuzegroen, De Fietskoerier Zoetermeer, Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer, Wereldwinkel Zoetermeer, Green Impact Network van jongvolwassenen, Greenteam Zoetermeer van middelbare scholieren, Imkerij de Honingpot, Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer, Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen, kringloopwinkel Pelgrimshoeve, Cooking for Life voor plantaardig koken, Van Oppen Advies voor verduurzaming van huizen.

Klik afbeelding voor informatie of op de link voor een impressie van de dag!

Samenwerking!

DuurSamen wil mét duurzame organisaties de samenwerking met de gemeente Zoetermeer verdiepen. Met het accent niet alleen op ‘samen’ maar ook op ‘werken’. Duursamen biedt een netwerk, een platform en activiteiten aan en vraagt van de gemeente gezamenlijke communicatie over duurzaamheid in het Stadsnieuws, tweemaal per jaar een duurzame zaterdagmarkt, Rekenkamer-onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid en voortzetting van de ondersteuningssubsidie. Samen met de gemeente wil DuurSamen jaarlijks een inspirerende bijeenkomst over duurzaamheid, te beginnen met een Stadsgesprek in de tweede helft van 2022, en het opnieuw opstarten van het Natuur, Milieu en Educatie-overleg. Daarmee wordt zowel de bewustwording over duurzaamheid als de gewenste gedragsverandering in Zoetermeer bevorderd.

Klik afbeelding voor informatie over de samenwerking of op de link voor het inspreken van Kees van der Riet over een Duurzamer Zoetermeer.

Harry Go Vert!

Harry Go Vert gaat de eco-scores van een product zichtbaar maken.

Hoi! Wij zijn Harry Go Vert. Een startup op vrijwillige basis, bestaande uit twintig enthousiastelingen tussen de 20 en 30 jaar. Wij geloven dat het individu een verschil kan maken voor een duurzame wereld. Maar kiezen voor duurzaam, dat kan nog best lastig zijn. En daarom willen wij de duurzame keuze eenvoudiger maken.

Hoe we dit willen doen? Door een app te ontwikkelen waarmee jij inzicht hebt in de eco-scores van een product. Bijvoorbeeld: waar komt dit product vandaan? Hoeveel grond en water is gebruikt? Maar ook: wat is een duurzamer alternatief? Wij geven antwoorden op deze vragen. Scannen, checken, weten. Zo willen we jouw ervaring in de supermarkt leuker en duurzamer maken.

Ook staat Harry Go Vert voor kennisdeling. We willen een community creëren rondom duurzaamheid met blogs, lezingen, debatten en evenementen. Waar we leren en inspireren. Van én voor elkaar.

Het streefbedrag om onze duurzame missie waar te maken is 2500 euro. We willen 500 euro inzetten om de applicatie te realiseren. 450 euro investeren we in het oprichten van de stichting Harry Go Vert. Het overige bedrag investeren we in de naamsbekendheid en promotie van Harry Go Vert. Zo bouwen we ons merk en een duurzame community.

Doe je met ons mee…?

Klik hiernaast voor de promo op YouTube!

Luchtwaliteit!

Wie weet nog wat in de lucht zit!

Vooral door Rotterdam zitten Zoetermeerders met fijnstof

Klik afbeelding voor het volledige artikel in get Algemeen Dagblad.

Voedselbomen adopteren!

Adopteer een boom!

Voor het voedselbos Geuzegroen in de Nieuwe Driemanspolder kun je jonge bomen adopteren. Daarmee help je de financiering en de totstandkoming van het voedselbos, groeit er een band tussen (jonge) bomenplanters en het groene voedselbos en wordt er een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Zoetermeer.

Klik afbeelding voor informatie over Voedselbos Geuzelgroen.

Rookalarm!

Houtrook is ongezond!

Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Klik afbeelding voor informatie op het RIVM.

In gesprek blijven met de samenleving

Een duurzamer Zoetermeer maakt in gesprek blijven met de samenleving noodzakelijk.

DuurSamen heeft als doel onderkoepelend te werken, met gezamenlijke inspanning op een gericht doel en thema. Dit houdt in dat DuurSamen actief met verschillende partijen om de tafel gaat zitten en het gezamenlijk doel en de thema’s voor de komende jaren formuleert. Hierbij is het van belang dat elke organisatie werkt vanuit zijn eigen kracht en activiteiten en DuurSamen enkel fungeert als stroomlijning en verbinding van deze.

Dammen is een ingewikkeld spel. Om te winnen moet je nadenken over zo veel mogelijk volgende zetten en tegenzetten. Je dient na te denken over verschillende scenario’s, over doelmatig damstenen verplaatsen om je doel te bereiken, over de ‘enen’ en ‘nullen’. Computerprogramma’s kunnen tegenwoordig dergelijke ingewikkelde probleem aanpakken én oplossen. Schaken is ingewikkelder dan dammen. Door de verschillende soorten stukken neemt het aantal scenario’s toe; er zijn meer ‘enen’ en ‘nullen’ nodig. Maar het probleem is niet meer dan ingewikkeld, want het aantal scenario’s is eindig, dus oplosbaar.

Klik afbeelding voor het volledige artikel

Noa in het nieuws!

Noa stond afgelopen weken in de schijnwerpers!

Met groot artikel afgelopen week in het Algemeen Dagblad vertelt zij over haar motivatie, haar ervaringen en ambities voor de toekomst!

Klik afbeelding voor het volledige artikel!